WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI 6-LETNICH

Data: 02.07.2024 r., godz. 09.00    141
Informacja dla rodziców dzieci 6-letnich
Szanowni Rodzice

Informujemy, że dla dzieci 6-letnich ( rocznik 2018 ), które dostały się do oddziałów przedszkolnych w naszej placówce na rok szkolny 2024/2025 jest możliwość utworzenia oddziału tzw. „zerówki szkolnej”. Oddział ten mieściłby się na I piętrze budynku szkoły.
- godziny pracy 8.00 – 14.30 ( następnie jest możliwość połączenia z innymi oddziałami
przedszkolnymi )
- jeden wychowawca
- dzieci korzystają tylko z obiadów szkolnych ( pierwsze i drugie śniadanie dzieci przynoszą
we własnym zakresie )
Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany tą opcją, poprosimy o informację e-mailową na adres spolszewnica@onet.pl najpóźniej do 15 lipca 2024 r.