Dyżur wakacyjny

Liczba odwiedzających: 1820
Dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2022/2023 będzie odbywał się według załączonego harmonogramu. Zapisy na dyżur wakacyjny są prowadzone we wszystkich placówkach w terminie 29.05.-02.06.2023 r.
Pierwszeństwo przyjęcia na dyżur będą miały kolejno dzieci uczęszczające do dyżurującego przedszkola, dzieci obojga rodziców pracujących oraz w przypadku wolnych miejsc pozostałe dzieci. 
Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur jest dokonanie wpłaty za korzystanie z opieki i wyżywienia w czasie trwania dyżuru najpóźniej tydzień przed wskazanym terminem dyżuru. Wpłaty należy uiścić na następujący nr konta bankowego: 93 1020 1026 0000 1002 0562 8070

Kwota całodziennego wyżywienia wynosi 14 zł.    

Wysokość opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego reguluje uchwała nr L/487/2022 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/410/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyjmowania dzieci na dyżur wakacyjny znajdą Państwo w poniższym załączniku.

Lista dzieci, które zostaną przyjęte na dyżur do naszej placówki zostanie udostępniona na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły najwcześniej w dniu 20 czerwca br.