Kontakt

Liczba odwiedzających: 3861
Szkoła Podstawowa im. Bronisława Sokoła
Olszewnica Stara
ul. Warszawska 40
05-123 Chotomów

tel./fax (22) 782 30 24
spolszewnica@onet.pl