Szkoła podstawowa w Olszewnicy Starej

Godziny Czynności wykonywane
8:00 – 8:15

Zabawy dowolne według zainteresowań; manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne.

8:15 – 9:00

Dydaktyczne zajęcia poranne.

9:00 – 9:15

Zestaw ćwiczeń porannych.

9:25 – 10:25

Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego.

10:25 – 10:35

Czynności higieniczne oraz przygotowanie do drugiego śniadania.

10:35 – 10:50

Drugie śniadanie.

10:50 – 11:00

Mycie zębów.

11:00 – 11:10

Przygotowanie do wyjścia na dwór – czynności samoobsługowe.

11:10 – 12:00

Zabawy na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe na sali.

12:00 – 12:30 

Obiad (dzieci, które jedzą obiady, pozostałe dzieci zabawy dowolne).

12:30 – 13:00

Bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne, według zainteresowań.