Szkoła podstawowa w Olszewnicy Starej

Godziny Czynności wykonywane w przedszkolu
6.30 – 8.20

Schodzenie się dzieci do przedszkola, swobodna zabawa w kącikach zainteresowań, wykonywanie zadań indywidualnych, pomoc w przygotowaniu do zajęć, oraz wspólne ćwiczenia i zabawy ruchowe.

8.30 – 8.30

Przygotowania do śniadania, czynności porządkowe i czynności higieniczne.

8.30 – 8.50

Pierwsze śniadanie, nauka estetycznego i prawidłowego spożywania posiłku przy użyciu sztućców.

9.00 – 9.30

Zintegrowane działania edukacyjne oparte o podstawę programową:

  • Zajęcia i zabawy edukacyjne.
  • Zajęcia umuzykalniające i plastyczne.
9.30 – 10.00

Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

10.00 – 10.15

Drugie śniadanie

10.15 – 10.45

Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

11.00 – 12.15

Spacery, wycieczki poza teren przedszkola, oraz zabawy w ogrodzie przedszkolnym (zabawy swobodne, gry zorganizowane, gry sportowe, obserwacje, prace w ogrodzie).

12.15 – 12.30

Przygotowanie do posiłku, czynności higieniczne.

12.30 – 13.00

Obiad.

13.00 – 13.10

Przygotowanie do odpoczynku, skorzystanie z toalety, rozłożenie leżaków.

13.10 – 14.45

Leżakowanie i relaks przy muzyce i czytaniu książek.

14.45 – 15.00

Przygotowanie do posiłku, czynności porządkowe i higieniczne.

15.00 – 15.30

Podwieczorek.

15.30 – 16.00

Kontynuacja działalności edukacyjnej (zabawy ruchowe, zabawy i gry dydaktyczne i słowne, praca wyrównawcza, indywidualna, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia).

16.00 – 16.30

Zabawy indywidualne i grupowe podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy, oraz zabawy tematyczne.