Szkoła podstawowa w Olszewnicy Starej

Historia Szkoły

Zawierając nową znajomość, zazwyczaj mamy w głowie podstawowe pytania, które podczas naszej pierwszej rozmowy zadajemy sobie wzajemnie. A co w przypadku kiedy jedna ze stron nie może uczestniczyć w konwersacji? Myślimy tu o miejscach takich jak nasza szkoła , której historia sięga XIX wieku. To, że dziś mamy wiedzę o naszej placówce, to zasługa tych mieszkańców, którzy uczestniczyli w wydarzeniach związanych z powstawaniem szkoły i ich dbałości o przekazywanie tej wiedzy z pokolenia na pokolenie. Zachęcamy, więc do krótkiej lektury, która choć trochę przybliży nam historię związaną z nasza placówką.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA w OLSZEWNICY STAREJ Pierwsza trzyklasowa szkoła była już w XIX wieku. Mieściła się w prywatnym budynku na początku wsi od strony Kałuszyna. Nauka odbywała się w języku rosyjskim. Druga sześcioklasowa szkoła została pobudowana po I wojnie światowej na miejscu, gdzie obecnie znajduje się sklep spożywczy. Był to duży, drewniany budynek. Wyposażona była nawet w pracownie takie jak: pracownia zajęć praktycznych z tokarnią i narzędziami do obróbki drewna, pracownia chemiczna, specjalna klasa muzyczna, gdzie prowadził zajęcia p. Bogusz. Kierownikiem szkoły był Bronisław Sokół. Pracowali wtedy p. Stefan Łopatowski, p. Maria Sokół i p. Keller (nauczyciel niemieckiego pochodzenia). W okresie międzywojennym szkoła prowadziła szeroką działalność na rzecz środowiska. Powstał zespół teatralny, w skład którego wchodziły dzieci szkolne i wiejska młodzież. Zajęcia prowadził instruktor z Warszawy p. Lewicki. Przygotowane spektakle prezentowane były w remizie strażackiej w Olszewnicy Starej oraz w okolicznych wsiach. Zarobione pieniądze przeznaczono na zakup materiałów i strojów teatralnych oraz na wyposażenie wiejskiej świetlicy w meble i radio. Ponadto p. Bronisław Sokół zorganizował zbiórkę pieniężną na budowę pomnika z okazji 10 rocznicy odzyskania niepodległości Polski. Z jego inicjatywy powstał również oddział „Strzelców”. W skład tego oddziału wchodzili młodzi chłopcy jednolicie umundurowani. Raz w tygodniu p. Sokół prowadził z nimi ćwiczenia z musztry i strzelania do tarczy. Sam był oficerem wojsk legionowych Piłsudskiego. Pod koniec II wojny światowej, kiedy to przez wieś przechodził front, szkoła została spalona.

Po zakończeniu wojny dzieci rozpoczęły naukę w remizie strażackiej pod kierownictwem p. Jana Szaflarskiego w czterech oddziałach. W 1951 roku postawiono barak, do którego przeniesiono szkołę. Dzieci uczyły się w zakresie pięciu klas. W latach 1955 – 65 w szkole uczyli Teofila i Jan Szaflarscy, p. Teresa Makowska. W kolejnych latach dyrektorem został p. Alfred Szlubowski, z który pracowała p. Maria Krawczak, a później p. Jerzy Bziuk i p. Wacława Afek oraz p. Danuta Wrzesińska. W kolejnych latach podniesiono stopień organizacyjny szkoły do siedmiu oddziałów. Pod koniec lat sześćdziesiątych rozpoczęto budowę nowej szkoły. Przy budowie pomagali wszyscy mieszkańcy wsi. Szkołę oddano do użytku w 1972 roku. Niestety , w tej nowoczesnej jak na ówczesne czasy, pięknej szkole uczniowie klas V-VII uczyli się tylko rok. W 1973 roku wskutek reorganizacji szkół, uczniowie starszych klas zostali przeniesieni do Zbiorczej Szkoły Gminnej w Skrzeszewie. Do 31 sierpnia 2001 roku dyrektorem szkoły był Alfred Szlubowski. Od 1 września 2001 roku został obniżony stopień organizacyjny do trzech klas. Dyrektorem szkoły została p. Jadwiga Stachnik . W 2005 roku szkoła otrzymała imię Bronisława Sokoła oraz swój sztandar (foto nr 3).

Od 1.09.2012r. dyrektorem szkoły była Pani Małgorzata Wyszyńska. Od 2.09.2013 roku w szkole zaczął funkcjonować Punkt Przedszkolny Publicznego Przedszkola w Janówku. Był to jeden oddział przedszkolny. Po blisko trzech latach pełnienia funkcji dyrektora szkoły, w maju 2015 r. odeszła pani Małgorzata Wyszyńska. W roku szkolnym 2015/2016 p.o. dyrektora była Pani Beata Kowalczyk – nauczycielka wychowania przedszkolnego. Od 1.09.2016 roku , po wygranym w kwietniu konkursie, stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bronisława Sokoła w Olszewnicy Starej objęła Pani Jolanta Wojdalska.