Szkoła podstawowa w Olszewnicy Starej

Wytyczne GIS, MZ i MEN

W związku z możliwością wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla klas I-III prosimy o zapoznanie się z wytycznymi GIS, MZ i MEN:  https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men