Szkoła podstawowa w Olszewnicy Starej

STRAJK

INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE OGÓLNOPOLSKIEGO PROTESTU NAUCZYCIELI


 

Szanowni Rodzice!

W związku z ogłoszonym od 8 kwietnia 2019 r. bezterminowym strajkiem, pragniemy przekazać Państwu aktualne informacje:

W trakcie referendum strajkowego w Szkole Podstawowej im. Bronisława Sokoła w Olszewnicy Starej – 96 % pracowników biorących udział w głosowaniu – opowiedziało się za strajkiem.

Istnieje zatem realne niebezpieczeństwo, że od 8 kwietnia 2019 r. ( do odwołania akcji strajkowej przez Organizatora ), nasza szkoła nie będzie w stanie spełniać swoich zadań statutowych.

Wobec powyższego mając na uwadze dobro dzieci proszę Państwa o rozważenie możliwości zapewnienia dzieciom opieki we własnym zakresie.

Jednocześnie informuję, że dyrektor szkoły, we współpracy z Organem Prowadzącym, podejmie wszelkie działania mające na celu zapewnienie dzieciom, które przyjdą do szkoły właściwych warunków opieki.


 

Dyrektor Jolanta Wojdalska