Szkoła podstawowa w Olszewnicy Starej

Rekrutacja do przedszkoli i klas I

Rekrutacja do przedszkoli i klas I

Na rok szkolny 2020/2021 rekrutacja nowych przedszkolaków oraz zapisy do klas I szkół podstawowych odbywają się za pomocą formularza elektronicznego:


https://wieliszew.rekrutacje.edu.pl


Działania Rodzica:
1. Założenie konta w elektronicznym systemie rekrutacji zgodnie z „Instrukcją dla Rodziców” (górny pasek menu)
2. Dodanie w systemie dziecka, które weźmie udział w rekrutacji i dokładne wypełnienie całego formularza
3. Tworzenie wniosków będzie możliwe od 26 marca od godz. 8.00
4. Przy wypełnianiu wniosków prosimy o uważną pracę z „Instrukcją dla rodziców”
• Należy pamiętać o poprawnie uzupełnionych danych w profilu dziecka.
• Wybieramy rekrutację podstawową.
• Uzupełniamy wybór preferowanych placówek w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych (w przypadku przedszkoli – max. 3 placówki).
• Zaznaczamy spełnianie kryteriów określonych w ustawie Prawo oświatowe oraz kryteriów określonych na mocy prawa lokalnego.
• Po uzupełnieniu wszystkich pól składamy wniosek rekrutacyjny.

DO CZASU TRWANIA STANU EPIDEMII W POLSCE I OBOSTRZENIAMI ZWIĄZANYMI Z WYCHODZENIEM Z DOMU
NIE SKŁADAMY ANI W PRZEDSZKOLU, ANI W CUW-ie WERSJI PAPIEROWEJ WNIOSKU!!!


O dalszych działaniach związanych z rekrutacją będziemy informować Państwa na bieżąco.

Osoby, które nie mają możliwości złożenia wniosku w systemie elektronicznym, prosimy o kontakt z:
• p. Jackiem Banaszkiem, tel.: 22 782 29 93, e-mail: dyrektor_cuw@wieliszew.pl
• p. Łukaszem Krupińskim, tel.: 22 782 29 91, e-mail: lkrupinski@wieliszew.pl
l
wersja_2_rekrutacja do przedszkoli i zapisy do klas I.pdf