Szkoła podstawowa w Olszewnicy Starej

Bezpieczne wakacje

W ostatnich dniach roku szkolnego 2017/2018 w naszej szkole odbył się cykl zajęć poświęconych bezpieczeństwu dzieci w czasie wakacji. Odbyły się zajęcia dla klas 0-III na temat: «Bezpieczne wakacje» oraz «Bezpieczni w sieci» prowadzone przez pracownika Ośrodka Profilaktyki Społecznej. Poza tym wszyscy wychowawcy klas i oddziałów przedszkolnych przeprowadzili zajęcia ze swoimi wychowankami na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji.