Szkoła podstawowa w Olszewnicy Starej

Ślubowanie I klasy

Ślubowanie I klasy

W dniu 14 października 2019 roku w Szkole Podstawowej w Olszewnicy Starej odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia szkoły podstawowej. Świadkami ślubowania byli zaproszeni goście: Wójt Gminy Wieliszew pan Paweł Kownacki, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych pan Jacek Banaszek  Radna Gminy Wieliszew pani  Danuta Wrzesińska, Dowódca 32. Wieliszewskiego Dywizjonu Rakietowego OP im. gen. dyw. Konstantego Orlicz-Dreszera ppłk Grzegorz Konkel, Sołtys wsi Olszewnica Stara pani Anna Afek, Dyrektor szkoły pani Jolanta Wojdalska, nauczyciele szkoły, uczniowie klas 1-3 oraz rodzice uczniów. Uroczystość pasowania uczniów klasy I rozpoczęła się wystąpieniem pani dyrektor, która powitała wszystkich zebranych gości i podkreśliła, że pierwszoklasiści po akcie ślubowania zostaną już oficjalnie przyjęci do społeczności Szkoły Podstawowej im. Bronisława Sokoła w Olszewnicy Starej. Pierwszoklasiści z dużym zaangażowaniem prezentowali dotychczas zdobytą wiedzę recytując wiesze oraz śpiewając piosenki. Po części artystycznej, nowo pasowani uczniowie klasy pierwszej złożyli ślubowanie. Następnie otrzymali legitymacje, dyplomy oraz upominki od Pana Wójta i rodziców. Na zakończenie uroczystości Pierwszoklasiści powędrowali do swojej sali, gdzie czekał na nich słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Pierwszakom życzymy, by czuli się w szkole dobrze i uczyli się pilnie ku radości nauczycieli i rodziców.

 

Galeria