Szkoła podstawowa w Olszewnicy Starej

Terminarz spotkań z rodzicami

 

TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZEWNICY STAREJ
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 KLASY 0 - III
LP. Termin Program zebrania – zagadnienia główne
 1. 

12.09.2016r.
(poniedziałek)
godz.17.00

 1. Wybory przedstawiciela do Rady Rodziców.
 2. Zapoznanie Rodziców z podstawowymi dokumentami regulującymi życie szkoły: WSO, wymagania edukacyjne.
 3. Ustalenia dotyczące komunikacji z rodzicami, w tym formy usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach.
 4. Sprawy organizacyjne.
2.

17.10.2016r.
(poniedziałek)
godz.17.00

 1. Informacje o postępach uczniów w nauce i zachowaniu.
 2. Pedagogizacja rodziców w ramach rozpoznanych potrzeb zespołu klasowego.
 3. Oferta zajęć pozalekcyjnych.
 4. Sprawy różne.
3.

21.11.2016r.
(poniedziałek)
DZIEŃ OTWARTY
godz.17.00- 19.00

 1. Informacje o dotychczasowych wynikach w nauce i zachowaniu.
 2. Rozmowy indywidualne z rodzicami.
4.

30.01.2016r.
(poniedziałek)
godz.17.00

 1. Podsumowanie pracy w I półroczu.
 2. Organizacja zajęć w II półroczu.
 3. Sprawy różne.
5.

20.03.2016r.
(wtorek)
DZIEŃ OTWARTY
godz.17.00-19.00

 1. Informacja o postępach uczniów w nauce i zachowaniu — rozmowy indywidualne z rodzicami.
6.

15.05.2016r.
(poniedziałek)
godz. 18.00

 1. Informacje o dotychczasowych wynikach w nauce i zachowaniu.
 2. Sprawy różne.
 3. Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2016/2017