Szkoła podstawowa w Olszewnicy Starej

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych 4 września 2017 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2017 r.
3. Ferie zimowe 15 - 28 stycznia 2018 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca -3 kwietnia 2018 r.
5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych:
- klasy 0 - III
- oddziały przedszkolne

22 czerwca 2018 r.
29 czerwca 2018 r.
6. Ferie letnie 23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018

  • 02.11.2017r.
  • 03.11.2017r.
  • 30.04.2018r.
  • 02.05.2018r.
  • 04.05.2018r.
  • 01.06.2018r.