Szkoła podstawowa w Olszewnicy Starej

Dla rodziców PDF DOC
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY
Wyprawka szkolna
Wyprawka dla ucznia klasy "0"
Wyprawka przedszkolna
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI
OŚWIADCZENIE O DOCHODACH
HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

 

Ważne dokumenty PDF DOC
Program wychowawczy szkoły
Program profilaktyki szkoły
Koncepcje pracy szkoły
Statut

 

Regulaminy PDF DOC
Regulamin Biblioteki
Regulamin wyjazdów na basen
Regulamin świetlicy szkolnej